Alam niyo ba na ang Holy Wednesday o Miyerkules Santo ay tinatawag din na SPY WEDNESDAY?

Sapagkat, ito ang araw na nakipagsabwatan si Hudas Iscariote sa mga Pariseo upang ipagkanulo si Hesus kapalit ng tatlumpung pilak mula sa mga Sanhedrin na kanyang nakaulayam. Ang kanyang pagtataksil kay Hesus ay nauwi sa pagkitil ng kanyang sariling buhay.

Pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ang pagkanulo kay Hesus ng isa sa Kanyang mga pinagkakatiwalaang Apostol. Ibigsabihin, hindi ito ang panahon para tayo ay maglaglagan, magturuan o ipagkanulo ang ating kapwa.

Lahat tayo ay nahaharap sa pinakamalawakang krisis sa ating kalusugan at ang pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya na ngayon ay muling nagbubukas ng bahagya.

Marahil, ito ay paraan ng Diyos upang tayo ay magising sa katotohanan sa ating makamundong gawain, ang paghahangad ng higit pa sa kalabisan at ang paglimot sa pagtawag natin sa Diyos sa mga panahong tayo ay maligalig sa makamundong pagnanasa.

Marami tayong hinanaing sa ating gobyerno at mga kumakandidato sa nalalapit na Halalan 2022. Kaliwa’t kanang patutsadahan ng mga politiko at ng mga sumusuporta sa kani-kanilang kandidato na sila-sila rin ang gumagawa ng mga kasinungalingan, kasiraan at pagkakanulo sa iba.

Isa rin sa nagbibigay kalituhan sa kaisipan at kilos ng taumbayan ay ang mga naglipanang fake news, misinformation, disinformation at malinformation sa social media at internet at gaya ng ‘kalye surveys’ na talamak sa online world at iba pang mga hakbanging nakasisira ng ating paniniwala, pagkatao at pamumuhay.

Ngayong Miyerkules Santo, gawin nating katanggap-tanggap ang mga bagay na ating magagawa sa ating kapwa at maging “mabuting espiya” tayo sa pagbabantay at pagpili sa tamang kandidato na ating iluluklok sa pwesto sa gobyerno sa nalalapit na halalan ngayong Mayo 9.

Sa panahon na dapat tayo ay nagninilay-nilay, nagbibigay papuri at pasasalamat sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Ito rin ang panahon ng paghahatid ng mabuting balita ng Diyos para sa lahat at ipagdasal na matapos na ang pandemya na patuloy nating nararanasan sa buong mundo at ang nagpapatuloy na giyera sa ibang mga bansa. Nawa’y mag-ayuno tayo at magdasal ng taimtim kasama ang buong pamilya natin ngayong Semana Santa. ###

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s